Sổ Tay Thực Hành Kết Cấu Công Trình

3 comments
Lời Tựa:
Xuất phát từ mong muốn của các Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, giám sát kỹ thuật và sinh viên Kiến Trúc_Xây  Dựng… Cần có một tài liệu tra cứu ngắn gọn và thiết thực về kết cấu công trình, chúng tôi đã biên sạn cuốn “Sổ tay thực hành kết cấu Công Trình”.
Tên File: Sổ Tay Thực Hành Kết Cấu Công Trình
Xem Online & Download: Tại Đây – Lưu Trữ Bởi Google Documents
Thông Tin: Gồm 01 File .PDF – Size: 4.18 Mb – Upload by www.danxaydung.tk
Cuốn sách gồm có 5 phần:
Phần 1: Đặt trưng hình học và xác định nội lực
Phần 2: Số liệu về Tải trọng
Phần 3: Vật liệu và thi công
Phần 4: Trình tự tính toán các cấu kiện
Phần 5: Minh họa cấu tạo
Những công thức, số liệu tra cứu, ví dụ tính toán minh họa cấu tạo phục vụ cho việc thiết kế, thi công, làm đồ án, các công trình dân dụng và công nghiệp thường gặp.
Hy vọng cuốn sách sẽ hổ trợ hiệu quả cho người sử dụng.

Hình Demo:

Sổ tay thực hành kết cấu công trình - Vũ Mạnh Hùng

3 nhận xét: